25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Digitálne kamery a Video nahrávače
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TOSHIBA CAMILEO S10, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 5004 názorov pre Digitálne kamery a Video nahrávače TOSHIBA CAMILEO S10, Diplotop porovnáva Digitálne kamery a Video nahrávače TOSHIBA CAMILEO S10 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TOSHIBA CAMILEO S10 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Digitálne kamery a Video nahrávače - TOSHIBA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Digitálne kamery a Video nahrávače - TOSHIBA
Zoznam značiek a výrobcov
AIPTEK
CANON
CREATIVE
JVC
KODAK
PANASONIC
SAMSUNG
SANYO
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TOSHIBA CAMILEO S10

Jeho užívatelia si myslia, že TOSHIBA CAMILEO S10 nemá žiadne konkrétne problémy s užívateľskou príjemnosťou.Zdá sa im relatívne krehky., Ale nie sú jednotné. Ak máte problém alebo potrebujete pomoc, Diplofix fórum vám môže pomôcť vybrať medzi TOSHIBA CAMILEO S10 a iným produktom.

Podľa jeho používateľov je efektívny., Väčšinou sa zhodujú v tomto bode. Väčšinou sa im cena zdá správna Nič vás nepríjemne neprekvapí,ak si prezriete inštrukcie v použivateľskej príručke TOSHIBA CAMILEO S10 pred kúpou.
Sponzorované odkazy
Jas a sýtos farieb obrazu na LCD monitore môete upravi pomocou menu. Ak by ste sa LCD monitor pokúsili násilím otvori alebo otoèi nad uvedený rozsah, mohli by ste spôsobi pokodenie alebo poruchu videokamery. Zabezpeète, aby bol kryt slotu na pamäovú kartu zatvorený. Ak LCD monitor otoèíte po jeho vodorovnej osi o 180° smerom k objektívu (pri snímaní vlastného obrazu), bude súèasne zapnutý LCD monitor aj h¾adáèik. 6 Pouívanie h¾adáèika n Vytiahnutie h¾adáèika 1 Stlaète poistku h¾adáèika a h¾adáèik vytiahnite a upravte na potrebnú dåku. Napájanie n Nabíjanie batérie Videokamera sa dodáva s nenabitou batériou. Pred zaèatím pouívania musíte najskôr nabi batériu. Podrobnejie informácie o èase nabíjania batérie si preèítajte na strane 8. Odporúèame vám pouíva batérie Panasonic. Pri pouití batérie od iného výrobcu vám spo¾ahlivé fungovanie videokamery nemôeme zaruèi. Ak je k sieovému adaptéru pripojený prívod jednosmerného napájania, batéria sa nenabije. Pred zaèatím nabíjania preto prívod jednosmerného napájania od sieového adaptéra odpojte. 1 Sieový prívod pripojte k sieovému adaptéru a zapojte do sieovej zásuvky. 2 Pod¾a vyznaèenej znaèky prilote batériu k urèenému miestu na videokamere a zasuòte do správnej polohy. n Zaostrenie obrazu v h¾adáèiku 1 Pomocou ovládaèa dioptrickej korekcie zaostrite obraz v h¾adáèiku. Jas obrazu v h¾adáèiku môete upravi pomocou menu. n Indikátor nabíjania Svieti: Prebieha nabíjanie. Nesvieti: Nabíjanie je dokonèené. Bliká: Batéria je nadmerne vybitá. Po chvíli zaène indikátor nabíjania nepretrite svieti a batéria sa zaène nabíja. Ak zaènete nabíja batériu, ktorej teplota je príli vysoká alebo nízka, indikátor nabíjania [CHARGE] bude blika a nabíjanie bude trva dlhie ako zvyèajne. n Zapojenie do sieovej zásuvky 1 Sieový prívod pripojte k sieovému adaptéru a zapojte do sieovej zásuvky. 2 K sieovému adaptéru pripojte prívod jednosmerného napájania...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je CAMILEO S10 ľahký na používanie?

5004 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA CAMILEO S10 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

15762741672955505135867075661327
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.16
= 2.63

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.16 a štadartný diferenciál je 2.63.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je CAMILEO S10 veľmi efektívny?

5004 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA CAMILEO S10, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

15550991763096276587047085041014
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.87
= 2.54

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.87 a štadartný diferenciál je 2.54.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je CAMILEO S10 spoľahlivý, odolný?

5004 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA CAMILEO S10 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

157541001713116036256777585021046
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.91
= 2.56

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.91 a štadartný diferenciál je 2.56.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má CAMILEO S10 dobrú hodnotu za peniaze?

5004 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA CAMILEO S10 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

23559651332204764705377057121392
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.27
= 2.74

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.27 a štadartný diferenciál je 2.74.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov